Báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

Báo giá hoàn thiện nội thất chung cư 0866.800.882 - 0919.333.991
Báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

Tìm hiểu công ty báo giá hoàn thiện nội thất chung cư cũng là điều đáng được lưu tâm, bởi vì hiện nay việc cạnh tranh nhau về thị trường, giá cả đã hình thành đặc điểm riêng của mỗi đơn vị thiết kế từ đó có bảng giá và chính sách khác nhau. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng  và trãi qua hàng loạt dự án nội thất lớn nhỏ khắp cả nước, Thiết kế xây dựng Pro đã tạo dựng cho mình mức độ uy tín chuyên nghiệp và năng lực, sẵn sàng báo giá thiết kế nội thất chung cư trọn gói rẻ và chất lượng nhất hiện nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT HẠNG MỤC MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH/ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  PHÒNG NGỦ MASTER
1 Giường ngủ DC-G001

Chat liệu gò Tàn Bi SƠII PU

Màu sãc theo chi đinh ( hoặc 3D)

Bộ 1.0 11.000.000 11.000.000
2 Tủ áo ( cánh trượt) DC-T001 - Kt: 1600x2000
* Chât liệu gỗ vcnecr, kết hợp eó TN
- Màu sẳc theo chi định hoặc 3D)
* Phụ kiện nhập khâu TQ
m2 3.2 3,500.000 11,200,000
3 Táp đầu giường DC-TG001 - Kt: 1600x20000
- Chất liệu gỏ vencer. kết hợp gỗ TN Bề mặt sơn PU
- Màu sắc theo chi định hoặc 3D)
- Phụ kiên nhập khâu TQ
Chiếc 1.0 6.000.000 6.000.000
4 Bàn phân (Cliim gốm đôn) DC-BP001 - Kt: 400x450x350
- Chat liệu gó veneer. kèt hợp gố TN
* Màu săc theo chi định ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khâu TQ
Bộ 1.0 3.000.000 3.000.000
5 Kệ Tivi DC-TV001 - Kt: 800x1500
- Chất liêu gỏ veneer. kết hợp gỗ TN Bề mặt sơn PU
• Màu sác theo chi đinh ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập kháu TQ
md 1.5 2.800.000 4,200,000
  PHÒNG NGỦ PHỤ
1 Giường ngủ DC-G001 - Chất liệu gỏ veneer. kết hợp gỗ TN Be mặt sơn PU
• Mău săc theo chi đinh hoặc 3D)
Bộ 1.0 7.000.000 7.000.000
2 Tù áo (cánh mở) DC-T001 - Kt: 1600x2000
- Chát liệu gỏ venecr. kêt hợp gó TN Bồ mặt sơn PU
* Màu sẳc theo chi định ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khẳu TQ
- Kt: 1600x22000
m2 3.5 3.200.000 11.264.000
3 Táp đầu giường DC-TG001 - Chất liêu gỏ venecr. kết hợp gỏ TN Bồ mặt sơn PU
- Màu sắc theo chi đinh ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhâp khẩu TQ
Chiếc 1.0 3.600.000 3.600.000
4 Bàn phấn DC-BP001 - Kt: 1600x450x350
- Chài liệu gỗ veneer. kểt hợp gồ TN Be mặt sơn PU
- Màu sẳc theo chi định ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khẩu TQ
- Kt: 1100x1500
Bộ 1.0 3.800.000 3.800.000
5 Ke Tivi DC-TV001 - Chất liệu gồ venccr. kềt hợp gồ TN Bề mặt sơn PU
* Mỉtu sắc theo chi đinh ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khâu TQ
- Kt: 1600x450x350
md 1.5 2.800.000 4,200.000
  PHÒNG NGỦ BABY
1 Giường ngủ DC-TB002 • Chat liệu: gó MDF Bè mặt sơn công nghiệp 3 lớp
- Màu sẳc theo chi đinh ( hoặc 3D)
- Kt: 1400x2000
Bộ 1.0 7.000.000 7.000.000
2 Tủ áo (cánh mở) DC-T002 - Chat liệu: gò MDF Bê mật sơn công nghiệp 3 lớp
- Màu sẳc theo chi (tinh ( hoặc 3D)
- Phu kiên nhập khẩu TQ
- Kt: 1200x18000
m2 2.2 2.900.000 6,264,000
3 Bàn học DC-BH001 - Chất liệu: gỗ MDF Bồ mặt sơn công nghiệp 3 lớp
* Màu sắc theo chi (tịnh ( hoặc 3D)
- Phu kiện nhập khấu TQ
- Kt: 1100x750x600
md 1.1 3.200.000 3,520.000
4 Táp đầu giường DC-TG002 - Chất liệu: gỗ MDF Be mật sơn công nghiệp 3 lớp
- Màu săc theo chi (tịnh ( hoặc 3D)
- Phu kiên nhập khẩu TQ
- Kt: 450x450x350
Chiếc 1.0 2.000.000 2.000.000
  PHÒNG KHÁCH
1 Sofa chử I DC-TN002 - Chat liệu: Khung gồ. bọc Vái nhập ngoài
Hàn Quốc, Đêm KimĐan. 
- Màu sắc chi định ( hoặc 3D)
- Kt: 2800x750xX00
md 2.8 3.500.000 9.800.000
2 Bàn trà Sofa DC-TN001

- - Chất liệu gỗ MDF sơn bệp. kết hợp kính IOnini. chân Inox phi 50mm
- Màu sẳc theo chi định ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khẳu TQ
- Kt: 800x500x450

Chiếc 1.0 3.200.000 3.200.000
3 Kệ tivi DC-TV002 - Chất liệu gỗ venccr. Be mặt sơn PƯ
- Màu sắc theo chi định ( hoặc 3D)
- Phụ kiện nhập khẩu TQ
- Kt: 1100x1800
md 1.6 2.500.000 4.000.000
  PHÒNG BẾP
1 Tù bếp DC-TB001 - Chất liệu: gỗ venccr, kêt hợp gỗ TN Bề mật sơn PU. hậu bọc Aluniinium
- Màu sắc theo chi đinh ( hoặc 3D)
- Kt Tủ dưới: 250x600x810
-Kt tủ trên: 2500x750x380
md 3.5 6.500.000 22,750,000
2 Mặt đá tủ bếp DC-MĐ001 Chất liệu: Đá Kim Sa Trung, ánh Đồng md 3.5 1,450.000 5,075.000
3 Kính màu ổp tường tủ bếp DC-KM001 - Kt: 800x500x450
Chất liệu kính an loàn 10.38
- Chất liệu gỗ Sồi TN. Be mặt sơn PƯ
md 3.5 1.600.000 5.600.000
4 Bồ bàn ăn DC-BA001 - Màu sâc theo chi đinh ( hoặc 3D) Bộ 1.0 13.600.000 13.600.000
Kt bàn : 1200x700x750 Chiếc  1.0 5.500.000  
Kt ghế: 450x450x1100 Chiếc 6.0 1,350.000  
5 Chậu DC-BC001 Nhập khâu nguyên chiẻc từ Tây ban nha - Madc in spain Chiếc 1.0 4.410.000 4.410.000
  PHÒNG VỆ SINH
1 Lavabo gắn tường DC-LV001 Inox Bộ 2.0 1.200.000 2.400.000
2 Vòi nóng lạnh DC-BV001 Inox Bộ 2.0 2.500.000 5.000.000
3 Bồn cảu DC-BC002 Inox Bộ 2.0 2.200.000 4.400.000
4 Vòi sen nông lạnh DC-VS001 Inox Bộ 2.0 4.200.000 8.400.000
5 Phụ kiện phòng wc 8 món DC-PK001 Inox Bộ 2.0 1.500.000 3.000.000
6 Quạt thông gió DC-TG001 Inox Chiếc 2.0 350.000 700.000

 

 

 

 

Bạn có thể tham khảo giá chi tiết tại: Báo giá thiết kế thi công nội thất chung cư

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình thi công nội thất chung cư trọn gói

 

 

 

 

 

 

 


 
Bước 1. Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng


 

 


Sau khi tiếp nhận công trình từ phía khách hàng, chúng tôi tiến hành khảo sát hiện trạng, đo đạc lại kích thước của sàn, trần, tường, cầu thang, vị trí các ổ điện, mạng… để tính đến yếu tố lắp đặt, vận chuyển nội thất. Đồng thời để hiểu được những nhu cầu cơ bản của gia chủ về ngôi nhà mới.
 

 

 


 Bước 2. Đánh giá lại hiện trạng và bản vẽ


 

 

 


Sau khi hoàn tất khâu khảo sát, chúng tôi tiến hành đánh giá lại hiện trạng công trình trên cơ sở bản vẽ công trình để tìm ra phương án thi công tối ưu nhất.
 

 

 


Bước 3. Thi công trọn gói các hạng mục điện, nước và hạng mục cố định trần- tường- sàn (trần, phào, nẹp, sơn, giấy dán tường…) tại công trình
 

 

 


Trong bước này, chúng tôi tiến hành thi công các hạng mục cố định của trần tường sàn và điện nước theo đúng bản vẽ kĩ thuật. 

 

 


Bước 4. Thi công lắp đặt nội thất gắn tường (tủ âm, kệ…)

 

 


 
Hoàn thành xong Bước 3, các đồ nội thất từ nhà máy được chuyển dần lên công trình phục vụ thi công lắp đặt nội thất trọn gói.

 

 

 


Bước 5. Thi công lắp đặt nội thất rời (bàn ghế, đồ trang trí…)
 

 

 


Sau khi hoàn thành công đoạn thi công về nội thất gắn tường, chúng tôi vận chuyển và lắp đặt nội thất rời theo đúng phương án thiết kế.

 

 

 


Bước 6. Vệ sinh công nghiệp, nghiệm thu và bàn giao.
 

 

 

 


Đây là bước cuối cùng của quy trình thi công nội thất trọn gói được thực hiện sau khi hoàn thành công tác lắp đặt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu thiết kế nội thất chung cư đẹp

 

 

 

 

 

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Cách bài trí nội thất ấn tượng tinh tế

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Nội thất nhỏ gọn tinh tế, không gian tiện nghi

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Tông màu trắng xám kết hợp tạo nên không gian ấn tượng nhất

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Không gian phòng bếp nhỏ gọn ấn tượng với gạch họa tiêt

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Nội thất phòng ngủ master ấn tượng với gam màu ấm áp

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Nội thất chung cư 58m2 hiện đại

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Thiết kế nội thất phòng ngủ dành cho bé

 

 

báo giá hoàn thiện nội thất chung cư

 

 

Nội thất ấn tượng tinh tế với gam màu hồng

 

 

 

 

 

Trên đây là một số thông tin về báo giá hoàn thiện nội thất chung cư, giá có thể thay đổi theo thị trường và tùy theo vật liệu mà bạn muốn lựa chọn do đó để được tư vấn cụ thể hơn bạn có thể gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hoặc có thể tham khảo nhiều mẫu hơn tại thietkexaydungpro.vn.

 

 

 

 

Báo giá hoàn thiện nội thất chung cư 0866.800.882 - 0919.333.991
0 vote
Bài cùng chuyên mục
Quảng cáo
    Sunle
    Sunle
Tin nổi bật
Thiết kế nhà hàng theo phong thủyThiết kế nhà hàng theo phong thủyLượt xem:54917/01/2020

Phong thủy cho nhà hàng là sự lựa chon kinh doanh đúng đắn.

Thiết kế quán phởThiết kế quán phởLượt xem:68319/12/2019
Mở quán cơm bình dânMở quán cơm bình dânLượt xem:38616/12/2019
Thiết kế bởi vntsc.vn